دانلود پایان نامه در مورد:حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

پایان نامه رشته :حقوق

گرایش :حقوق بین­ الملل

عنوان : حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش حقوق بین­ الملل

 

حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جهانگیری

زمستان 90


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه . 2
بیان مساله . 4
ضرورت و اهداف تحقیق . 5
پرسش تحقیق . 6
فرضیه تحقیق 6
پیشینه تحقیق . 6
روش تحقیق . 7
ساختار تحقیق . 7
فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی
گفتار اول: تعاریف . 9
بند اول) مفهوم اختلاف تجاری . 9
بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات . 10
الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف . 10
ب) حل و فصل اجباری اختلافات 11
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف . 12
گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات 13
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) . 13
الف) مذاکره 14
ب) مساعی جمیله . 14
ج) میانجیگری 15
د) سازش 16
بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات . 16
الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj . 17
ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) . 17
ج) دیوان بین المللی کیفری ICC . 18
گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی 18
بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی . 18
الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC) 19
ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) 20
ج) انجمن داوری آمریکا AAA . 20
د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) 20
ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین (CIETAC) 21
و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC) . 21
ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) . 21
ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) 22
ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) 22
ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی 22
بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 23
الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) . 23
ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) 24
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی . 26
مرحله اول : مشورت 26
مرحله دوم : رویه های اختیاری . 27
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی . 28
مرحله چهارم : استیناف 29
مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز 30
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل 30
الف:اقدام متقابل هم عرض 31
ب:اقدام متقابل مشابه . 31
ج:اقدام متقابل متفاوت . 31
د) حل و فصل اختلاف در گات . 31
۱- گات چیست؟ . 31
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات 32
۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات 34
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات 35
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی 36
1) مزایای گات 36
2) معایب گات . 37
3) مزایای سازمان تجارت جهانی . 38
4) معایب سازمان تجارت جهانی 39
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص 39
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) . 40
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC   41
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی . 41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی 42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی 43
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن . 45
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) . 46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) 48
بند اول: مذاکره Negotiation 51
بند دوم: میانجیگری Medcation . 52
بند سوم: سازش Conciliation . 53
بند چهارم: کارشناسی . 53
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation 54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR 55
ب) مزایای استفاده از ADR . 56
گفتار دوم: داوری 60
بند اول: تعاریف . 60
1) تعریف لغوی . 60
2) تعریف اصطلاحی . 60
بند دوم: شیوه های داوری 60
الف) داوری موردی 61
تدوین قواعد داوری موردی 62
مزایای داوری موردی 63
ب) داوری سازمانی و مزایای آن . 64
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری . 67
الف) رعایت تخصص . 67
ب) سرعت و کارآیی 68
ج) بیطرفی 69
د) محرمانه بودن . 70
ه) کم هزینه بودن 71
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی . 71
الف) جهانی بودن 71
ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین . 72
ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق 74
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن . 75
نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد . 76
مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر . 77
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی . 81
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق . 81
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری 81
3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه 89
3-3- جرح داور 90
4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری 93
5ـ تعیین محل داوری . 97
6ـ تنظیم قرارنامه داوری . 98
7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی . 101
ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها . 101
1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا 101
2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی 102
3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح . 103
4ـ جلسه استماع 104
5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم . 105
6ـ ختم رسیدگی 106
ج) مرحله سوم: صدور رای . 107
1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان . 107
2ـ صدور رای . 107
3ـ ابلاغ رای 108
4ـ اصلاح و تفسیر رای 108
5ـ اجرای رای داوری 108
نتیجه گیری 110
پیشنهادات . 113
منابع و مآخذ 115
ضمائم
قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ 119
قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 142
نمونه آرای ICC . 158
چکیده انگلیسی 162

چکیده

در معاملات تجاری بین­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین­المللی ICC می­باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و . . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.
واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بین­المللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بین­المللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.
بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.
با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.
همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.
گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.
علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد.

بیان مساله

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقیق

این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی را مورد بررسی قرار دهد.
هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارایه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی می­باشد.
ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارایه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین­المللی می­باشد.

پرسش تحقیق

اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم می­باشد به چه صورت می­باشد؟

فرضیه تحقیق

می­توان گفت بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین­المللی در حال انجام می­باشد، داوری می­باشد زیرا این مزیت را دارد که می­توان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی می­باشد.

تعداد صفحه : 171
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***